28.05.2011 Cumartesi
     
 SAAT KONU  
     
  Sözlü Bildiri A
     
  Moderatörler:  
     
  Polat DURUKAN - Murat YEŞİLARAS A
     
  Yönetim Paneli / Yemliha AKSOY A
     
  - Gelir getirici uygulamalar / Yücel YAVUZ  
     
  - Hasta kayıt ve dökümantasyon / İsmet PARLAK  
     
  - Kalabalık acil servislerde hasta akışı / Polat DURUKAN  
     
  - Acil serviste personel planlaması / Okhan AKDUR  
     
  - Hizmet kalite standartlarına acil servis hizmetleri ve acil tıp uzmanlarının etkisi / Serap SÜZÜK  
     
  Travma Paneli / Abdülkadir GÜNDÜZ A
     
  - Travmada yeni biyomarkerler / Ayça AÇIKALIN  
     
  - Travmada skorlama sistemleri / Cahfer GÜLOĞLU  
     
  - Travma 2011 / Zeynep KEKEÇ  
     
  Sağlık Bakanlığı Paneli / Başar CANDER A
     
  - Acil servis tebliği neyi hedefliyor? / Orhan KOÇ  
     
  - Acil tıbbın geleceği / Alaattin DİLSİZ  
     
  - Acil tıp uzmanlığı ve performans sorunları / Hasan GÜLER  
     
  - SGK bizden ne istiyor / Ufuk AKDİKAN  
     
  - ATU planlama ve istihdamı Sağlık Bakanlığı uygulamaları / Güven BEKTEMÜR  
     
  Hastane Öncesi Paneli / Zeynep Gökçen ÇAKIR A
     
  - Tek numara çözüm mü? / Umut Yücel ÇAVUS  
     
  - Hasta stabilizasyonu / Hayati KANDİS
     
  - Hasta sevki ve sorunlar / Mehmet ERGİN  
     
  Sözlü Bildiri A
     
  Moderatörler:  
     
  Mehmet GÜL - Mehmet ÜNALDI A